11. tétel: Az ipari forradalomThis is a featured page

Bevezető
 • az ipari forradalom kezdete meghatározható à1780 körül
 • lezárulását nem tudjuk meghatározni --> mai napig is folyik
 • Angliában (a nagy francia forradalom előtt) az iparban minőség változások mentek végbe --> a kézműipart a gyárakban folyó tömegtermelés váltotta föl
 • a manufaktúrák már elemeire bontották a gyártás folyamatát --> a gyárakban ezt gépesítették
 • a termelés eszközei gépek lettek
 • a legfontosabb energiaforrás a gőz lett
 • új üzemforma: gyár
 • közlekedés forradalma --> gyors olcsó szállítás
 • megszületett a termelőeszközök piaca --> gépgyártás

Előfeltételei (Anglia)
 • korábban az ipar fejlődése mindig beleütközött a mezőgazdaság alacsony teljesítőképességébe
 • Angliában viszont kialakult a föld polgári tulajdona --> tőke áramlott a mezőgazdaságba
 • a feudalizmust felszámolták --> megszűntek a föld közösségi használatának maradványai
 • háromnyomásos gazdálkodást felváltotta a vetésforgó
 • takarmánynövényeket termesztettek + megnőtt az állatállomány
 • tehát az angol mezőgazdaság képessé vált arra hogy csökkenő mezőgazdasági népességgel növekvő városi lakosságot tartson el
 • szintén feltétele volt az ipari forradalom kibontakozásának a jól működő hitelszervezet --> 1694-ben megalakul az Angol Bank
 • a nagy pénztőkék felhasználását felgyorsított a gyarmatok kifosztása
 • a gazdasági fejlődés az állami politika fontos célkitűzése lett
 • Angliának előnye h sziget --> számos kikötő+ olcsó teherszállítás

Kibontakozása + találmányok
 • csak akkor éri meg a gépesítés ha biztos piaca van az adott terméknek --> a gépesítés a tömegfogyasztási cikkek előállításában kezdődött
 • ezért vált a textilipar az angliai ipari forr. „húzó” iparágává
 • a gőz hajtóerejét használták fel a kor mechanikusai --> James Watt 1769 gőzgép
 • a közlekedésben is jelentős változások --> Mac Adam műutak , Stephenson gőzmozdony 1825
 • vasútépítési láz tört ki Angliában --> a vasútépítés újabb jelentőséget adott a gőzgépnek, s piacot teremtett a szén és a vas számára
 • következő lépés a gépek előállításának gépesítése volt --> forgácsológépek kulcsfontosságúak
 • bevezették a szabványokat
 • ezek után már nehézségekbe ütközött a könnyűipari befektetés --> a fölhalmozott hatalmas összegek a nehéziparba áramlottak
 • az ipari forradalom a haditechnikában is változásokat eredményezett --> Anglia a XIX. század közepére világhatalom

Következmények
Demográfia
 • együtt járt a lakosság gyors növekedésével, de a népesség növekedés már korábban megindult
 • a viszonylagos népességfölösleg amely a városba áramlott föltétele volt az ipari forradalomnak (olcsó munkaerő)
 • az ipari forradalom közvetlen következménye viszont a falusi és a városi lakosság arányának megváltozása (a város javára)
 • visszahatott a mezgazd. fejlődésére --> megjelentek az első mezőgazdasági gépek
 • javultak a higiénés viszonyok --> tehát az ipari forradalom hozzájárult a demográfiai robbanáshoz

Társadalom
 • a városi népesség földuzzadt --> a nagybérlők kisbérlőiktől megszabadultak
 • tönkrement a falusi kézműipar
 • a mezőgazdaság és a falu egyre kevesebb munkáskezet igényelt à a megélhetés nélkül maradt emberek bérmunkások lettek
 • ekkor még a munkások jogait törvényesen semmi sem védte
 • gyakran alkalmaztak nőket vagy gyerekeket alacsonyabb bérért
 • a munkabérek a létminimum alatt maradtak
 • Angliában mind a munkások mind a vállalkozók szervezetbe tömörülését törvényben tiltották
 • óriási különbségek az egyes társadalmi rétegek jövedelmeiben
 • a nyomor a létbizonytalanság megfosztotta az egyént emberi méltóságától
 • sokan keresték a kor szociális problémáira a megoldást --> utópisták
 • Robert Owen szerint az életkörülmények végleges javítására volt szükség, megkísérelt olyan termelőegységeket létrehozni ahol mindenki birtokos és munkás
 • Saint-Simon és Fourier is hasonló gondolatokat fogalmazott meg (falanszter --> Madách)

kiprobalas
kiprobalas
Latest page update: made by kiprobalas , Jun 25 2008, 4:19 AM EDT (about this update About This Update kiprobalas Edited by kiprobalas

1 word deleted
2 images deleted

view changes

- complete history)
Keyword tags: None
More Info: links to this page
There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.