2. tétel: A nyelv szinkrón és diakrón változásainak jellemzése pédákkalThis is a featured page

Szinkron: Nyelv egy állapotát mutatja egy időben egy helyen.
A szinkrón leíró szempontú, a mindenkori jelent elemzi. (pl: hangrendszer, szófajokat, igeragozási rendszert, szólincset, ...)
Szinkronikus helyzetképet ad például a mai magyar nyelv leíró nyelvtana, az értelmező szótárak, a kétnyelvű szótárak, tájszótárak, stb...

Diakron: Szinkronok egymásra vetülése. A diakrónt úgy fogjuk fel, mint szinkron állapotok egymásutánját. (metszetek sorozatát), vagyis a nyelvi tényt a fejlődésváltozás szempontjából vizsgáljuk. Diakrón, azaz történeti szempontú változást elemzi.
Mennyi ideig tart a szinkron metszet? Kb. 1 év a szavak tekintetében, a ragok vizsgálata azonban nagyobb intervallum. Igazi változást 30 év távlatából vizsgálnak.
A magyar nyelv időbeli változásait a magyar nyelvtörténettel foglalkozó tudósok kutatják.
Pl:
szülő, szüleje, szülője,
borsó, borsaja, borsója,
dió, diaja, diója - a ritka szó helyére a gyakrabban előforduló szó nyomult be, mára a szüleje, borsaja, diaja szavak megszűntek, ezek a tövek elavultak.

A változás folyamatos és állandó, nincsenek nagy ugrások. Tempója lassú. A változás mindig a szinkronban zajlik. A megjelenő új szó egy darabig együtt él a régivel, majd az új kiszorítja.
Pl.: ezzel - ezvel - MA : evvel!

A nyelvi változás:
 • a nyelv folyamatosan változik (kivéve a holt nyelvek)
 • lassú és folyamatos a változás így a használók nem veszik észre
 • ha nem változna akkor elvesztené a funkcióit
 • először a szókészletben lehet észrevenni.

Változások okai
 • anyagi, szellemi, életmód változások
 • társadalmi történelmi politikai változások
 • szokások változása
 • tudatos nyelvi ráhatás - nyelvújítás
 • asszociációs változások pl: levél => email

A nyelvi változások eredményei
 • beszédiram változás
 • spontán szókeletkezés, kihalás, helyettesítés
 • megszólítás, névadás változása
 • jelentésváltozás (jelentésszűkülés, bővülés, etc)
 • nyelvváltozatok közötti mozgás
 • egyszerűbbé, bonyolultabbá válás

A nyelvi változások általában egy embertől vagy csoportól indul el, s ha arra alkalmasak a feltételek akkor az továbbterjed.

A nyelvi állandóság:
Nem minden változás terjed el, mivel az egy nyelvet használóknak meg kell értenie egymást, így nem lehetnek drasztikusak, nyelvi rendszer alapjait éríntőek a változtatások.
Így általában a szókincsben történnek változások.
Ellenpélda: a többi múltidőnek a megszűnése

Példák:

Halotti beszéd:
menyi milotszben terümtevé elevé miü isemüköt, Ádámot és odutta valá neki paradicsumut házoá...

Nyelvi állandóság:
még most is érthető a halotti beszéd nagyrésze

Változás:
Szavak hangalakja: űt, terümtevé, etc
Nyelvtani változások: odutta vola - adta, terümtevé - teremtetteNo user avatar
Smec
Latest page update: made by Smec , Jun 20 2008, 3:28 AM EDT (about this update About This Update Smec Edited by Smec

21 words deleted

view changes

- complete history)
Keyword tags: None
More Info: links to this page
There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.