5. tétel: A magyar nyelv forrásai: a nyelvemlékekThis is a featured page


A nyelvtörténet korszakai

I. előmagyar kor
1. uráli egység korszaka (kb. i.e. 4000-ig)
2. finnugor egység korszaka (i.e. 4000 - i.e. 2000)
3. ugor egység korszaka (kb. i.e. 1000 - i.e. 500)

II. nyelvemléktelen kor (ősmagyar kor)
1. Urál vidéki őshaza korszaka (i.e. 500 - kb. i.sz. 450-ig)
- az uráli átjáró táján átalakulunk lovas nomád néppé
2. vándorlások kora (kb. i.sz. 450 - 896)

III. nyelvemlékes kor
1. ómagyar korszak (896 – 1526)
2. középmagyar korszak (1526 – 1772)
3. újmagyar korszakszak (1772 – napjainkig)


A nyelvtörténet forrásai

1. rokon nyelvek
2. idegen nyelvek
3. nyelvemlékek
4. régi magyar nyelvkönyvek
5. mai, élő magyar nyelv
6. általános nyelvészet tanúságtétele

Nyelvemlékes körszakunk kb. 1000 éves.


A nyelvemlékek csoportosítása:

1. Szórványemlékek:
Idegen nyelvű szövegben elszórva találunk magyar szavakat, amelyeket nem tudtak, vagy nem akartak lefordítani az adott idegen nyelvre. Csoportjai:
- Külföldi szórványemlékek:
s arab utazók feljegyzései: Ibn Ruszta, Al Gardizi, Al Dzsajháni, az ők feljegyzéseikben szerepel a gyula és kündü.
s Bíborban született Konstantin, bizánci császár A birodalom kormányzásáról című műve, amelyben szerepel a Tisza, Maros, Álmos, Árpád.
- Magyar szórványemlékek:
s Tihanyi Apátság alapítólevele 1055-ből. A földrajzi nevek mellett ez a szórványemlék tartalmaz egy mondattöredéket: Feheruvaru rea meneh hodu uta rea = Fehérvárra menő hadi útra.

2. Szövegemlékek:
Összefüggő magyar szöveg. Csoportjai:
- kis szövegemlékek: HB (Halotti beszéd és könyörgés)
ÓMS (Ómagyar Mária-siralom)
KT (Königsbergi Töredék és Szalagjai)
- nagy szövegemlékek (=kódex): A kódexek könyvnyi terjedelmű szövegemlékek, amelyek általában vallásos témájú szövegeket tartalmaznak.
Pl: Jókai-kódexben Assisi Szt. Ferenc életéről olvashatunk
Bécsi-kódex ð
Apor-kódex ð Husita Bibliában találhatók, bibliai fordítás részletek
Müncheni-kódex ð
Balassa-kódex ð Balassi Bálint verseit tartalmazza, egyetlen világi tartalmú kódex

3. Szójegyzékek és kifejezésjegyzékek:
Latin szövegben a lap szélére vagy a sorok közé írt magyar szavak kifejezése. Pl: Königsbergi szójegyzék.
A nyelvemlékeinket elkészítésük technikája szerint is csoportosíthatjuk:
- Kéziratos nyelvemlékek
- Nyomtatott nyelvemlékek


kiprobalas
kiprobalas
Latest page update: made by kiprobalas , Jun 24 2008, 3:42 PM EDT (about this update About This Update kiprobalas Edited by kiprobalas

2 words added
1 word deleted

view changes

- complete history)
Keyword tags: None
More Info: links to this page
There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.